Palvelut

Viestintä on tärkeää kaikille organisaatioille, koska se on keskeinen osa

  • asiakaspalvelua
  • myyntiä
  • markkinointia
  • rekrytointia
  • henkilöstöhallintoa
  • johtamista ja
  • vaikuttamista.

Viestinnän ammattilainen auttaa oikean tyylin ja äänensävyn löytämisessä – kaikilla tarvittavilla kielillä. Sävyvalintaan vaikuttavat muun muassa organisaation toimiala, kohdeyleisö, tavoitteet ja haluttu brändimielikuva. Viestinnän asiantuntijapalveluja hyödyntämällä organisaatio voi varmistaa, että viestintä on aina tahdikasta, linjakasta ja helposti ymmärrettävää.

Ditto tarjoaa monipuolisia viestinnän palveluja kirjoittamisesta editointiin, kääntämiseen ja selkokielistämiseen. Pääkielet ovat suomi ja englanti, ja kattavan verkoston kautta löytyy myös monia muita kieliä. Luottokumppanuuksien kautta toimitamme myös muun muassa valokuvaus- ja videopalveluja, podcast-tuotantoja sekä graafista suunnittelua. Kysy lisää!