Selkotekstit

Selkokieli on yleiskieltä helpompi suomen kielen muoto. Se eroaa yleiskielestä tyypillisesti rakenteeltaan, sisällöltään, sanastoltaan ja asetteluiltaan.

Selkotekstien tavoitteena on auttaa selkokieltä tarvitsevia tiedonsaannissa, lukemisessa ja osallisuudessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä.

Ditton selkotekstipalveluihin kuuluvat sekä olemassa olevien tekstien selkokielistys että selkokielinen kirjoittaminen. Selkokieltä vaativia tekstejä voivat olla esimerkiksi verkkosivutekstit, esitteet ja oppaat, erilaiset lomakkeet ja kyselyt, tiedotteet ja tiedoksiannot, lausunnot sekä henkilökohtaiseen asiointiin liittyvät dokumentit.

Selkokielestä hyötyviä kohderyhmiä ovat esimerkiksi
  • maahanmuuttajat ja suomen kieltä opettelevat
  • muistisairaat ja afaatikot
  • henkilöt, joilla on lukivaikeus, dysfasia, ADHD tai kehitysvamma
  • lapset ja nuoret.

Selkokielestä hyötyvät kuitenkin kaikki. Selkokieltä voisi hyödyntää nykyistä enemmän myös suurelle yleisölle esimerkiksi vaikeiden asiakokonaisuuksien selventämisessä.

Siirtymä yleiskielestä selkokieleen on jatkumo, ja janalle mahtuu monentasoisia versioita riippuen käyttötarkoituksesta ja kohdeyleisöstä. Hyvän selkotekstin laatimista varten onkin tärkeää tietää, millaiselle kohderyhmälle selkoteksti on tarkoitettu ja millaisessa yhteydessä sitä käytetään. Selkotekstin ei tarvitse olla tylsää tai lukijaa aliarvioivaa.

Ditto tarjoaa selkotekstipalveluja suomeksi ja englanniksi.