Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kuvataan, minkälaisia henkilötietoja Ditto pitää nettisivuillaan tai voi kerätä sinusta käyttäessäsi verkkosivustoamme tai ottaessasi meihin yhteyttä.

Selosteessa kerrotaan myös, mihin tarkoituksiin voimme näitä tietoja käyttää ja mitä oikeuksia sinulla on niiden suhteen.

Yhteydenotot henkilötietoja koskevissa asioissa:

Tiina Leivo, tiina@ditto.fi

Lielahdenkatu 40 C 11, 33410 TAMPERE

040 577 6833

 

1. Kerättävät tiedot

Pidämme asiakkaistamme rekisteriä. Tallennamme myös tiedot, jotka olet itse toimittanut meille yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla.

Asiakasrekisteri pitää sisällään asiakkaan yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Mikäli asiakas on yritys, rekisteri saattaa sisältää yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

 

2. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Ditto ei kerää tietoja automatisoidusti.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä laskuttamiseen. Emme käytä tietojasi toistuvaan tai automatisoituun markkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Luotetut kumppanimme, jotka esimerkiksi ylläpitävät verkkopalveluitamme, saattavat ongelmatilanteiden selvittämisen yhteydessä joutua satunnaisesti käsittelemään tietoja. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

5. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

6. Tietojen suojaus

Tiedot on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin, fyysisin ja organisatorisin turvatoimin. Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalinen tieto on suojattu käytönvalvonnalla ja asianmukaisilla tietoturvamenetelmillä. Tietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla yrityksen työntekijöillä tai yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä.

 

7. Tietojen säilytys

Ditto säilyttää tietojasi vain sen ajan, joka on tarpeellista asiakkuuden hoitamiseksi, kirjanpitosyistä tai lain muutoin edellyttämän ajan.

 

8. Oikeutesi tietojen suhteen

Sinulla on oikeus tarkastella tietojasi, pyytää virheellisiin tietoihin oikaisua tai pyytää kaikkien tallennettujen tietojesi poistoa.

Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tämän dokumentin alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

Saatamme joutua varmistamaan tietopyynnön tekevän henkilön henkilöllisyyden vahvasti. Tietopyynnön vahvistamisen jälkeen saat tietosi digitaalisesti luettavassa muodossa kuukauden kuluessa.

 

9. Analytiikka ja evästeet

Käytämme Googlen tarjoamia analytiikkapalveluita palveluidemme kehittämiseksi. Google kerää anonyymia tilastotietoa sivuston kävijöistä. Tietojen keräämiseen käytetään myös evästeitä (engl. ”cookies”), jotka ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka tallentuvat sille laitteelle, jota käytät verkkosivuilla vierailemiseen. Evästeitä tarvitaan myös sivuston tavanomaisia toiminnallisuuksia varten.